+420 608 345 746 [email protected]

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Na základě ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího z uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb. Pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem je Česká advokátní komora. Kontakt a další informace lze nalézt na internetových stránkách České advokátní komory www.cak.cz.

Tato možnost se nevztahuje na smlouvy o poskytování právních služeb uzavírané s podnikateli.

Cena právních služeb, jednotlivých právních porad a dalších forem práce advokáta je sjednávána po individuální dohodě se spotřebitelem. Přihlíží se přitom k nárokům a požadavkům klienta, jakož i složitosti celého případu a všem jeho souvislostem. Rovněž forma odměny je sjednávána individuálně a po dohodě s klientem.

KONTAKTY

Mgr. Matúš Hanuliak, advokát
Adamovská 1064/7
140 00 Praha 4

E-mail: [email protected]
Tel.: +420 608 345 746

Evidenční číslo v seznamu advokátů
vedeném Českou advokátní komorou: 14871